Mijn winkelwagen

0

Veiligheid en privaat leven

Dit handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de website www.brasserie-dupont.com en heeft tot doel u te informeren over de behandeling van uw gegevens.

Aard van de verstrekte gegevens en hun doeleinden

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat u persoonsgegevens verstrekt zoals uw naam, voornaam, e-mailadres bij het invullen van het contactformulier, bij het bestellen en inschrijven voor een bezoek. Persoonsgegevens die u verstrekt, worden enkel en alleen door brouwerij Dupont verwerkt. Ze worden alleen gebruikt om op uw verzoek in te gaan en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Gegevensopslag en toegang

De gegevens die u aan ons geeft, worden in een Europees datacenter opgeslagen. Enkel werknemers van brouwerij Dupont die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens.

Bewaring van de gegevens

Brouwerij Dupont bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden, of in het kader van een klant-leverancierrelatie tijdens een bestelling met inachtneming van de geldende wetgeving.

Uw rechten

U hebt een recht van toegang, wijziging. U kunt ook zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor handelsprospectie door contact op te nemen met brouwerij Dupont - Rue Basse, 5, 7904 Tourpes, Belgique, +32(0)69/67.10.66, Fax +32(0)69/67.10.45 - of via het contactformulier: https://www.brasserie-dupont.com/nl/webform/contacteer-ons.

Gegevens doorgeven

Wij verkopen en verhuren nooit uw gegevens aan bedrijven of personen die niet behoren tot brouwerij Dupont. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Cookies

Brouwerij Dupont verzamelt gegevens over uw gedrag op de website via cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door de server van brouwerij Dupont op uw computer of toestel worden geplaatst. Ze slaan informatie op over uw gedrag op de website (bv. bezochte pagina’s, datum en tijd van raadpleging, bezochte links), en vergemakelijken zo uw bezoeken door u eenvoudiger en sneller te identificeren en zijn noodzakkelijk om toegang te krijgen tot de gewenste pagina’s.

U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer verwijderen, de installatie van cookies weigeren en meldingen krijgen vóór de installatie van een nieuwe cookie. U kunt ook cookies van brouwerij Dupont weigeren. Indien u een cookie verwijdert of indien u zich verzet tegen de installatie van cookies op uw computer, is het mogelijk dat u sommige functies van de site niet kunt gebruiken en/of niet kunt genieten van bepaalde van onze diensten.